×

facebook

instagram

you tube

logo Matematyczny Terapeuta

zadzwon

facebook

instagram

you tube

KURSY MATEMATYCZNE

Poznaj ofertę dla dzieci w każdym wieku

Kursy dla dzieci 4-5 lat


„Zabawa w magiczną matematykę”

Wiek: 4–5 lat
Ilość godzin: 8 h (możliwość spotkań dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu)
Liczba osób w grupie: 3-4 (możliwość również pracy w parach)

Kurs składa się z szeregu zabaw , w tym zabaw z matematycznymi piosenkami i z wykorzystaniem matematycznych pomocy w pełni dostosowanych do maluszków.
Powyższe narzędzia umożliwiają dziecku swobodny ruch, rytm i zastosowanie jego „prywatnego liczydła”- paluszków, do liczenia i odkrywania cyfr.
Zaangażowanie zmysłów, nie tylko wzroku, ale też słuchu, dotyku, przy udziale ruchu, daje ogromne możliwości dziecku na swobodne otwarcie się na matematykę, na poznanie cyfr, nazywanie ich, a przede wszystkim ich poczucie.
Poczuć matematykę, by w przyszłości stała się ona „naturalna”- łatwa

 

Kursy dla dzieci 6-10 lat


„Pobawmy się matematycznie, pomyślmy logicznie”

Wiek: 6-7 lat
Ilość godzin: 10 h (możliwość spotkań dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu)
Liczba osób w grupie: 3-4 (możliwość również pracy w parach)

To kurs, na którym dzieci w rytmie, ruchu i zabawie, przy udziale wielu zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku i emocji mogą doświadczalnie odkrywać cyfry i ich kształty.
Szereg ekscytujących zabaw, w tym zabaw z dźwiękami, usprawnia procesy uczenia się.
Zabawy w ruchu z użyciem znaków „<”, „>”, i „=” rozbudzają intuicję matematyczną na relacje między liczbami.
Dzięki sprytnej grze ruchowej kursanci ćwiczą również pojęcia „o ile więcej”, „o ile mniej”, intuicyjnie też dodają i odejmują.


„Cyfry, a liczby”

Wiek: 7-8 lat
Ilość godzin: 12 h (możliwość spotkań dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu)
Liczba osób w grupie: 3-4 (możliwość również pracy w parach)

Kurs składa się z szeregu zabaw, w tym zabaw ruchowych mających uświadomić dziecku różnicę pomiędzy cyfrą a liczbą. Ciekawe rozgrywki, angażujące emocje, prowadzą do budowania liczb jednocyfrowych i dwucyfrowych, ich porównywania oraz poczucia parzystości i nieparzystości.
Inspirujące zabawy, polegające na dopełnianiu do dziesiątek i liczeniu do przodu i do tyłu, otwierają na procesy szybkiego liczenia, a ”teatr matematyczny” jest świetnym treningiem na zadania tekstowe, w tym zadania tekstowe wieloetapowe.
Wszystko to przy udziale odpowiednich pomocy matematycznych typu: matematyczne piłki, bardzo duże kości itp.


„Tabliczka mnożenia na wesoło i na blachę”

Wiek: 8-9 lat
Ilość godzin: 8 h (dwa razy w tygodniu)
Liczba osób w grupie: 3-4 (możliwość również pracy w parach)

To kurs na którym wiele elementów przebiega w ruchu, w rytmie, przy wsparciu rymowanek i dobrej zabawy. Dzięki temu zwiększa się zdolność uczenia się i szybkość zapamiętywania. Odpowiednio dobrane zabawy pokazują też opłacalność stosowania tabliczki mnożenia. Teleturnieje wiedzy i zgadywanki u Anki, podgrzewają atmosferę.

„Umiesz liczyć, licz na siebie”

Wiek: 9-10 lat
Ilość godzin: 12 h (możliwość spotkań dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu)
Liczba osób w grupie: 3 (możliwość również pracy w parach)

Kurs podnosi sprawność rachunkową . Elementy pracy z ciałem uświadamiają kursantowi, kiedy, przekładając treść zadania tekstowego na język matematyczny, należy zastosować, dodawanie, a kiedy mnożenie , kiedy odejmowanie, a kiedy dzielenie, co daje dużo większe możliwości skutecznego rozwiązywania zadań tekstowych. Tutaj, również doświadczalnie, dziecko widzi proces mnożenia i dzielenia liczb z zerami na końcu. Uczy się (lub utrwala) mnożenia i dzielenia „po kawałku”, mnożenia pisemnego. Ponadto kurs przedstawia mechanizm dzielenia pisemnego w sytuacjach życiowych, tj dzieci samodzielnie przeprowadzają pewne podziały dużej ilości przedmiotów: cukierków, guzików itp. Następnie robią to samo na papierze, stosując algorytm dzielenia pisemnego. Dzięki takiej metodzie dziecko czuje „o co chodzi”, co bardzo ułatwia mu proces uczenia się.
Celem kursu jest również to, by dziecko czuło, kiedy można wykonać działanie w myśli, a kiedy warto zrobić to, posiłkując się działaniami pisemnymi.


„Geometria - co to jest?”

Wiek: 9-10 lat
Ilość godzin: 12 h (możliwość spotkań dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu)
Liczba osób w grupie: 2

Kurs ten prowadzi dziecko od najprostszej figury, jaką jest punkt, poprzez proste, półproste, odcinki. Wszystkie te figury uczestnik buduje z odpowiednich pomocy- wykonuje doświadczalnie, a następnie przenosi na papier. Pojawiają się jednostki długości, bo jest potrzeba mierzenia.
Poprzez pracę z ciałem zdobywa wiedzę na temat kąta, w tym kąta prostego. Następnie buduje proste równoległe i proste prostopadłe, a także łamane. Nazywając figury i określając matematycznymi symbolami relacje między prostymi i odcinkami, ćwiczy język matematyczny. Na papierze konstruuje proste prostopadłe i proste równoległe.
W „kręgu wiedzy” rozwiązuje złożone problemy, wykorzystując zdobytą wiedzę.
Jest to kurs, który bardzo efektywnie otwiera młodego człowieka na geometrię

„Wielokąty, a w tym prostokąty - obwody i pola”

Wiek: 9-10 lat
Ilość godzin: 12 h (możliwość spotkań dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu)
Liczba osób w grupie: 2

Budowanie różnych wielokątów i ich podział. Doświadczalne poczucie obwodu i pola figury.
Obliczanie obwodów, w tym zamiana jednostek.
Przejście do czworokątów, a wśród nich do prostokątów, poczucie ich własności.
Zrozumienie formalnego wzoru na obwód prostokąta, a w tym kwadratu.
Rozwiązywanie szeregu zadań tekstowych z zastosowaniem obwodu prostokąta.
Wsparciem tutaj jest budowa odpowiedniego modelu, rozstrzyganie przypadków.
Poznanie i stosowanie wzoru na pole prostokąta, a w tym kwadratu.


„Ułamki zwykłe – naturalnie”

Wiek: 9-10 lat
Ilość godzin: 10 h (możliwość spotkań dwa razy w tygodniu lub raz w tygodniu)
Liczba osób w grupie: 3-4 (możliwość również pracy w parach)

To kurs, który rozpoczyna się bajką o ułamkach zwykłych, po której dzieci samodzielnie dzielą czekoladę lub pizzę na równe kawałki i opisując powstałe części, naturalnie wprowadzają język ułamków zwykłych. Na odpowiednich pomocach doświadczają ułamka niewłaściwego i liczby mieszanej, jak również skracania i rozszerzania ułamka . Naturalnie również przeprowadzają proces dodawania i odejmowania, sami wnioskują co się dzieje.
W „kręgu wiedzy” w formie teleturnieju, w przyjaznej atmosferze sprawdzają nabyte umiejętności rozwiązując różnorodne, wylosowywane zadania, w tym zadania tekstowe.
Kurs ten bardzo efektywnie otwiera młode umysły na ułamki zwykłe.

 

Dla dzieci 11-17 lat


Oferta dla uczniów klas 5-7 szkoły podstawowej

Praca w parach, możliwość również spotkań indywidualnych.
Cel: wsparcie w procesie uczenia się metamatematyki z przygotowaniem do egzaminu ósmoklasisty
Praca odbywa się wypracowaną przeze mnie latami metodą „Matematyka metodą odpowiednich pytań do siebie”.

Metoda ta wspiera młodego człowieka w uświadomieniu sobie, że potrafi on samodzielnie myśleć matematycznie. To narzędzie dzięki, któremu uczeń zdobywa nie tylko wiedzę, lecz również buduje poczucie własnej wartości i otwiera się na siebie i swój potencjał.
Metoda pozwala mu zobaczyć to co jest i dobrać odpowiednie narzędzia, by uzyskać to, co ma być, czyli rozwiązanie. Co najważniejsze proces ten nie przebiega automatycznie, ale logicznie.
Dzięki temu młody człowiek może poczuć, że matematyka prowadzi go do logicznego myślenia, tak przydatnego nie tylko podczas edukacji szkolnej, ale również w codziennym życiu.
Na zajęciach wykorzystuję szereg pomocy dzięki, którym uczestnik może dosłownie zobaczyć ” skąd to się wzięło” doświadczalnie.


Oferta dla uczniów szkół średnich klas 1 i 2

Praca w parach, możliwość również spotkań indywidualnych.
Cel: Wsparcie w procesie uczenia się matematyki, wraz z jednoczesnym przygotowywaniem się do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym.
Zajęcia przeprowadzane będą wypracowywaną przeze mnie latami metodą „Matematyka metodą odpowiednich pytań do siebie”.

Metoda ta wspiera młodego człowieka w uświadomieniu sobie, że potrafi on samodzielnie myśleć matematycznie. To narzędzie dzięki, któremu uczeń zdobywa nie tylko wiedzę, lecz również buduje poczucie własnej wartości i otwiera się na siebie i swój potencjał.
Metoda pozwala mu zobaczyć to co jest i dobrać odpowiednie narzędzia, by uzyskać to co ma być, czyli rozwiązanie.